Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale -Luceafărul, Neamţ este constituită de către părinţi ai unor copii cu handicap dinPiatra Neamţ în anul 2003 şi derulează activităţi în domeniul asistenţeisociale şi educaţionale a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi.

Obiective urmărite :

Socializarea copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale prin reducereagradului de handicap, pentru a permite o participare activă şi totală În viaţacomunităţii , ajutindu-i să-şi conducă viaţa independent, în acord cu propriiledorinţe.

•Asigurarea de activităţi instructiv-educative, dedezvoltare a abilităţilor şi talentelor fiecărui beneficiar;

•Stimularea autonomiei personale şi dezvoltarea deprinderilorde viaţă independentă a persoanei cu dizabilităţi;

•Abilitarea, integrarea socială şi recuperarea prinactivităţi de terapie ocupaţională şi terapia prin joc;

•Consilierea, informarea şi instruirea părinţilor în scopulameliorării climatului familial şi organizarea lor ca parteneri de dialogsocial;

•Se urmăreşte implicarea familiei în procesul de recuperareşi socializare al persoanei cu dizabilităţi prin participarea acesteia laactivităţile derulate;

Activităţile Asociaţiei Luceafărul sunt diverse şi suntpreconizate să acopere toată gama de nevoi ale beneficiarilor  săi-copii şitineri cu dizabilităţi :

A. Partener al Fundaţiei Haven Speranţa Tuturor în proiectulCentrul de Zi Silvia pentru copii cu dizabilităţi (Înfiinţat de A.S.P.N.S.-Luceafărul în anul 2004, serviciu acreditat şi coordonat de asociaţie înperioada 2004-2007, în prezent fiind acreditat de către fundaţia Haven SperanţaTuturor). Centrul de zi funcţionează la adresa din Str. Muzeelor nr.11, PiatraNeamţ.

ASPNS – Luceafărul a pus la dispoziţie în mod gratuit, mobilier,echipamente, aparatură electrocasnică şi electronică, materiale didactice pedurata parteneriatului dintre cele două organizaţii.

În cadrul centrului de zi se desfăşoară activităţiinstructiv-educative, activităţi de recuperare prin psihoterapie, logoterapie,activităţi pentru stimularea autonomiei personale şi dezvoltarea încrederii însine a copilului cu nevoi speciale;

B. Activităţi de terapie ocupaţională, de timp liber şisocializare la Centrul de Recuperare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoanecu Handicap, situat în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.13 ( cartier Ciritei) într-un spaţiu pus la dispoziţie înmod gratuit prin bunăvoinţa Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, din luna august2006.

Prin serviciile oferite în cadrul centrului se stimuleazăadaptarea persoanelor cu dizabilităţi, dezvoltarea capacităţilor şi potenţialului propriu,posibilităţile de integrare socială şi pregătirea pentru integrarea în muncă precum şi schimbarea atitudiniicomunităţii faţă de problematica persoanei cu dizabilităţi.

Activităţile de terapie ocupaţională sunt organizate încâteva miniateliere de lucru : atelier confecţii lumânări ornamentale, atelier confecţii textile şibroderie, atelier confecţii obiecte şi decoraţiuni diverse, atelier birotică şi legătorie.

Se organizează expoziţii cu vânzre ale lucrărilor realizatede către beneficiarii centrului, având scopul de a sensibiliza opinia publică sau pentru strângereade fonduri în vederea susţinerii financiare a centrului;

C. Socializare şi timp liber

Activităţi recreative:

•Jocuri liber creative sau tematice în aer liber;

•Participarea la excursii şi tabere;

•organizarea unor serbări ocazionate de diverse evenimente :sărbătorile de iarnă sau pascale, 1 Iunie, etc.;

•vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii şi tineretşi spectacolelor de circ;

Activităţi sportive:

• posibilitatea practicării unor sporturi accesibilepersoanelor cu dizabilităţi: tenis de masă, baschet, fotbal, atletism, bocce sau gimnastică;

• participarea la competiţii sportive speciale pentrupersoanele cu dizabilităţi,

Proiecte de viitor

•Înfiinţarea unui centru vocaţional cu atelier de terapieocupaţională pentru copii şi tinerii cu dizabilităţi.;

•Înfiinţarea unui atelier / unitate protejata pentrupersoane adulte cu handicap