Voluntariat

Un program de voluntariat de tip “mentoring”.

“Un prieten pentru tine” oferă posibilitatea persoanelor interesate să se implice într-un proiect de voluntariat, prin care poate participa la activităţile organizate de către Asociaţia Luceafărul, sau poate alege să petreacă cateva ore din timpul liber alături de o persoană cu dizabilităţi mergând la o plimbare, la o cofetărie, la un film, la teatru.

Numeroase persoane cu dizabilităţi trăiesc izolate de societate. Ca să-i scoatem din izolare, am iniţiat acest program, care doreşte să implice şi mai mult comunitatea locală în ceea ce numim “incluziune socială”. Legile pot conferi drepturi, dar nu pot oferi prieteni, adică ceea ce avem nevoie cu toţii pentru a fi împliniti”.

Donaţii

Puteţi aduce un zambet acestor copii alături de Asociaţia Luceafarul, făcând donaţii la:

Cod IBAN RON: RO96RNCB0306137788270001

deschise la Banca Comercială Română (BCR), Filiala Piatra Neamţ (NT)- ROMANIA,

Cod fiscal: 15858135,

Redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit

Poţi descărca de aici  Formularul 230

Cu 2% din impozitul pe venit, poţi schimba destine

Sistemul “2%” permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie nonguvernamentală. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu o parte din impozitele lor.

Direcţionând 2% din impozitul pe venit către Asociaţia Luceafărul , vei contribui şi tu la creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Nu te costă nimic !

Datele de identificare fiscală ale Asociaţiei Luceafărul sunt:

Denumire entitate nonprofit – Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ

Cod unic de înregistrare – 15858135,

Sau trebuie doar să completezi cu datele personale Formularul 230 dacă ai venituri din salarii sau Formularul 200 dacă ai venituri din alte surse. Restul l-am completat noi!

Termenul limită până la care pot fi depuse formularul la Administraţia Financiară de care aparţii este 15 mai. Formularele pot fi depuse de contabilul companiei la care eşti angajat, de tine personal la Administraţia Financiară sau trimise prin poştă recomandat.

Cum sunt utilizate fondurile din 2% pentru Asociaţia Luceafărul?

• finanţarea activităţilor de recuperare prin terapie ocupaţională;

• angajarea de personal calificat necesar bunei desfăşurări a activităţii asociaţiei ;

• achiziţionarea de echipamente şi materiale necesare pentru organizarea şi buna

funcţionare a asociaţiei ;

• finanţarea unor costuri pentru trimiterea copiilor din familii cu venituri modeste în centre

de recuperare specializate, în limita fondurilor disponibile;

• susţinerea materială în cazuri de urgenţă a membrilor şi beneficiarilor asociaţiei (achiziţionarea de rechizite, medicamente şi dispozitive medicale, intervenţii chirurgicale, ş.a.);

De ce să folosesc prevederea 2%?

Pentru că ne poţi ajuta să desfaşurăm toate activităţile menite să stimuleze adaptarea persoanelor cu dizabilităţi, dezvoltarea capacităţilor şi potenţialului propriu, posibilităţile de integrare socială şi pregătirea pentru integrarea în muncă, precum şi schimbarea atitudinii comunităţii faţă de problematica persoanei cu dizabilităţi.

Ai acum şansa să arăţi că-ţi pasă de ceea ce se întâmplă cu acesti copii şi tineri !